Очищення стічних вод в Україні


Поверхня земної кулі на 75% покрита водою. Але тільки 2% з усього водного покриву є прісними і придатними для життєдіяльності. Круговорот води в природі створює необхідні умови для існування живих істот на землі. Зростання кількості населених пунктів з поліпшенням побутових умов, інтенсифікація розвитку різних галузей промисловості призводять до поглиблення проблеми постачання водою. Таким чином, моніторинг якості і зниження кількості скидів неочищених стічних вод є одним із головних завдань на сьогоднішній день. Для зменшення шкідливого впливу промислового і сільськогосподарського використання води на екологію земної кулі необхідне більш глибоке очищення стоків. Заходи, спрямовані на охорону, очищення води від різних забруднень, а також її раціональне використання допоможуть залишати чистим водний покрив земної кулі.

Очищення стічних вод в Україні передбачає кілька методів: механічні; фізико-хімічні, біологічні.

Одним з найбільш досконалих методів біологічної очистки стічних вод є Мембранний біореактор (МБР). В очисних комплексах із застосуванням мембранних біореакторів відбуваються ті ж біохімічні процеси, що і в класичних очисних спорудах. Різниця між очисними з МБР і класичної схеми полягає в тому, що вузол відділення активного мулу у вторинних відстійниках замінюється на фільтрацію через полімерні мембранні елементи, що гарантує відсутність механічних домішок в очищеній воді і не потребує додаткового доочищення.

Очистка сточных вод Украина, Киев, Днепр, Одесса, цена
Очистка сточных вод Украина, Киев, Днепр, Одесса, цена

Застосування МБР для очищення стічних вод в Україні дозволяє підвищити в аеротенках концентрацію активного мулу до 8-14 г / л (в класичній схемі 2-4). При цьому вік активного мулу може досягати 45 – 60 діб, що в свою чергу сприяє більш швидкому розкладанню складних органічних забруднень і значно знижує кількість надлишкового мулу. Таким чином за рахунок збільшення концентрації активного мулу очисні споруди із застосуванням МБР вимагають в два-три рази менше площі ніж класичні.

Очищення стічних вод за допомогою мембранних елементів

У наш час в світі очищення стічних вод передбачає використання двох типів мембранних елементів для МБР, а саме:

  • капілярні;
  • пластинчасті.

За варіантами виконання мембранні біореактори можуть бути:

  • з зануреними мембранними елементами;
  • з виносними мембранними елементами.

Також, мембранні елементи відрізняються за номіналом фільтрації:

  • ультрафільтраційні;
  • мікрофільтраційні.

Очистка сточных вод Украина, Киев, Днепр, Одесса, цена

Перевагою першого типу є те, що нема потреби додаткового знезараження очищеної води, другого типу – можливість реалізації роботи установки в гравітаційному режимі, що зменшує енерговитрати. Виходячи з вищесказаного можна виділити наступні сильні сторони обладнання для очищення стічних вод із застосуванням мембранних біореакторів: мінімально можливі площі очисних споруд зі збереженням якості очищеної води на виході (наприклад, очисні споруди продуктивністю 200 м3 / добу з МБР займають площу 30 м2, в той же час очисні за класичною схемою не менше 120 м2);

повна відсутність неприємних запахів в процесі очищення (дає можливість реалізовувати установки очищення в безпосередній близькості з житловими приміщеннями, однак нормативними базами України подібні рішення заборонені);

збільшення продуктивності існуючих очисних споруд без збільшення займаної площі (реконструкція очисних споруд за рахунок збільшення в аеротенках концентрації активного мулу і застосування мембранних модулів).

Очищення стічних вод в Україні за допомогою мембранного біореактора є оптимальним варіантом для нових будівництв (наприклад, пансіонатів і баз відпочинку в прибережній зоні) з повною або частковою очисткою, так як займає значно менше місця.

Наша компанія готова розробити проектне рішення з порівнянням методів в експлуатаційних і капітальних витратах, а потім реалізувати обране Замовником рішення.

Очистка сточных вод Украина, Киев, Днепр, Одесса, цена
Очистка сточных вод Украина, Киев, Днепр, Одесса, цена
Очистка сточных вод Украина, Киев, Днепр, Одесса, цена