Промислові стоки


Останнім часом в Україні гостро стоїть питання контролю якості скидання виробничих стічних вод з метою зниження впливу на екологічний стан навколишнього середовища.

Головним напрямком в охороні водних ресурсів є впровадження інноваційних технологій виробництва з переходом на безстічні (замкнуті) цикли водопостачання підприємств, при яких очищені стоки не скидаються, а повторно використовуються в технології. Подібні технологічні рішення дають виробництву наступні позитивні моменти:

– повна відсутність скидання в навколишнє середовище стічних вод;

– використання вихідної води (як правило, покупна вода водоканалів) тільки на відшкодування безповоротних втрат виробництва. Таким чином на більшості виробництв стали більше приділяти увагу на підвищення ефективності очищення стічних вод шляхом всіляких реконструкцій. Однак запроектовані раніше очисні споруди не завжди підлягають реконструкції в подібних випадках потрібна розробка і впровадження нових високоефективних методів очищення стоків.