Водопідготовка для промислових підприємств в Україні

Водопідготовка для промислових підприємств в Україні повинна використовуватися у випадках, коли виробничому підприємству необхідно вирішити одне з двох завдань або обидва відразу: ефективність процесу і якість продукції.

Розвиток технологічних процесів в теперішній час нерозривний  з ефективним використанням всіх ресурсів підприємства. Цей фактор безпосередньо пов’язаний із собівартістю продукції. Тому в світовій практиці вже не є рідкістю формат контракту на виконання системи водопідготовки для промисловості, де собівартість отриманої очищеної води є одним з ключових гарантованих Виконавцем показників, поряд з якісними і кількісними параметрами.

Таким чином, ефективність використання ресурсів (в даному випадку мова йде про такий ресурс як вода або водозабезпечення, водопостачання) є обов’язковим фактором організації сучасного виробничого процесу.

Наприклад, в енергетиці вода використовується для виробництва пари. Залежно від типу котла, його робочого тиску і т.д. якість підготовленої води і тієї що подається до  котла (підживлювальної води)  безпосередньо впливає на якість води в котлі після випарювання (котельна вода) і кількість продувок, що, в свою чергу, визначає ймовірність утворення відкладень мінеральних солей на внутрішніх стінках котлових труб, і, як наслідок, перевитрати газу.

Використання в енергетичній схемі турбінного обладнання збільшує вимоги до чистоти підживлювальної води на два порядки, що обумовлено можливістю додаткових відкладень на лопатях самих турбін в процесі генерування електроенергії. В даному випадку ефективна водопідготовка, зокрема для котла і турбін дозволяє виключити (в ідеалі) або мінімізувати перевитрати природного газу для отримання необхідного енергетичного ресурсу.

Ефективна водопідготовка в промисловості

Якість продукції та її стабільність теж стали постійним супутником сучасного виробничого процесу, що обумовлено високою конкуренцією на ринку товарів і послуг. Тому водопідготовка для промисловості в Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові, Харкові та інших містах України, де вода є складовою частиною технологічного процесу, є предметом постійного вдосконалення та інновацій.

Яскравим прикладом може стати галузь з виробництва алкогольних напоїв або столової води та безалкогольних напоїв. Кожен з напрямків має не тільки галузеві стандарти очищеної води для приготування продуктів, але і власні (найчастіше більш жорсткі) нормативні документи, напрацьовані технологічним персоналом для забезпечення не тільки смакових якостей продукту, а й відповідності зовнішньому вигляду (наприклад, опалесценція або осад при зберіганні), внутрішній вміст (наприклад, мікробіологічна чистота при зберіганні) і т.д. Таким чином, ефективність безпосередньо пов’язана з обсягами реалізації продукції та стабільністю цих обсягів.

Особливості реалізації систем очищення води в різних галузях часто пов’язані з формулюванням-професійна водопідготовка для промисловості в Україні. Під цим виразом можна мати на увазі її ефективність для кожного із споживачів, що неможливо без розуміння комплексного водного балансу всього підприємства. Це обумовлено широким спектром застосування води в межах одного підприємства: для котла, для оборотної системи водопостачання, для господарсько-побутових потреб і т.д. У випадку нового будівництва дане завдання вирішується професійним Виконавцем в обсязі обов’язкового проектування згідно діючих нормативних стандартів України. В іншому випадку, перед постановкою завдань для ефективної водопідготовки підприємства, професійним Виконавцем може бути виконаний аудит всього водного господарства. Водопідготовка для промислових підприємств в Україні: Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Одесі та інших містах буде здійснена якісно компанією Ютех 418.

Прикладом можуть бути системи умовно чистого оборотного водопостачання, які використовуються в металургії для охолодження заготовки. Найчастіше, якість гарячого прокату залежить від швидкості і рівномірності охолодження продукту. Для цього використовуються спеціальні форсунки зі щілиною до 1 мкм. Наявність в оборотній воді надмірного вмісту мінеральних солей призводить до закупорення форсунок і, як наслідок, перегріву заготовки з втратою якості. Крім цього, в процесі охолодження заготовки частина води випаровується у вигляді пари (технологічні втрати). Ще частина води відводиться на градирнях при охолодженні (крапельні винесення). Таким чином, ефективна водопідготовка повинна забезпечувати не тільки підживлення оборотної системи очищеною водою (компенсування втрат), а й попередити приріст солей в оборотній воді (через випаровування) за допомогою продувок або підживлювальної води з низькою мінералізацією, а також виключити в оборотній воді домішки, що утворилися в процесі охолодження заготовки (окалина).

Підводячи підсумки, можна сказати, що ефективна водопідготовка для промислових підприємств є невід’ємною частиною сучасного технологічного виробництва та пріоритетно не залежить від регіональних прив’язок, а визначається досвідом і професійними рішеннями потенційного Виконавця, базуючись на знанні особливостей споживачів підготовленої води і розумінні комплексного водного балансу підприємства.