Водопідготовка для енергетики в Україні


Експлуатація енергетичних підприємств пов’язана з використанням великої кількості води. Велика частина води (понад 90%) використовується в системах охолодження різноманітних пристроїв: конденсатори турбін, повітряні та масляні охолоджувачі і ін.

 

Стічною водою на подібних об’єктах може бути будь-який потік води, який виводиться з циклу.

 

Характеристики стічних вод:

До стічних, або скидних, вод крім вод систем охолодження відносяться: води систем гідропиловловлювання (ГПУ), відпрацьовані розчини хімічних промивок устаткування або його консервації, регенераційні і промивні води водопідготовчих установок, забруднені нафтопродуктами стоки, розчини і суспензії, що утворюються в процесі мийки поверхонь нагрівання.

 

Технології що застосовуються для очищення:

  • нейтралізація;
  • механічне очищення;
  • відстоювання;
  • коагуляція, флокуляція;
  • флотація;
  • біохімічне очищення;
  • сорбція;
  • зневоднення;
  • знезараження.

Водопідготовка для енергетики в Україні є однією з найбільш водомістких галузей промисловості. Це закономірно, тому що вода є теплоносієм і, в більшості випадків, робочою основою в енергетичних установках.

 

Основним завданням водопідготовки в енергетиці є часткове або глибоке знесолення води. Цей процес необхідний для видалення домішок, що утворюють відкладення на поверхнях теплообміну, на лопатях турбін; викликають корозію обладнання. Тому надійна робота обладнання енергоустановок багато в чому залежить від правильно обраної технології.

Більшість великих енергооб’єктів в Україні, Росії та ін. країнах колишнього СРСР побудовані більше ніж 20 років тому. Практично всі вони використовують водопідготовку для енергетики на основі технології іонного обміну, рідше – випарні апарати. На сьогоднішній день такі ВПУ застаріли і фізично і морально. Найчастіше існуючі схеми ВПУ неекологічні, енерговитратні, з низьким рівнем автоматизації. Високий ступінь зносу призводить також до зниження якості підготовлюваної води, частим ремонтам, простоям, і – отже – до додаткових витрат.
При реконструкції /модернізації/ будівництві нових ВПУ на існуючих або енергооб’єктах що будуються переважно вибираються мембранні технології або комбінована схема, з використанням традиційних технологій.

Ми пропонуємо сучасні рішення як для реконструкції існуючих установок водопідготовки для енергетики по всій Україні наприклад, в таких містах як Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя та ін. А також для об’єктів, що будуються. Наявний досвід роботи з енергетичними підприємствами дозволяє нам успішно реалізовувати проекти реконструкцій в умовах працюючого підприємства практично без зупинки процесу водопідготовки. У своїх рішеннях ми використовуємо мембранні технології та сучасні протиточні схеми іонного обміну із застосуванням технології «затиснутих шарів».