Водопідготовка в хімічній промисловості в Україні


Підприємства хімічної промисловості виробляють велику кількість різноманітної продукції. Таким чином, утворені в процесі виробництва стічні води на кожному з виробництв індивідуальні за своїм складом.

 

Характеристики стічних вод:

Основними забрудненнями є нафтопродукти, завислі речовини, азот загальний і амонійний, нітрати, нітрити, хлориди, сульфати, фосфати, ціаніди, роданіди, кадмій, кобальт, марганець, мідь, нікель, ртуть, свинець, хром, цинк, сірководень, сірковуглець, формальдегід , феноли, ПАР, пестициди та ін.

 

Технології що застосовуються для очищення:

 • нейтралізація;
 • механічне очищення;
 • відстоювання;
 • коагуляція, флокуляція;
 • флотація;
 • біохімічне очищення;
 • сорбція;
 • зневоднення;
 • знезараження.

При виробництві хімії та хімічних речовин використовується очищена вода. У більшості випадків це знесолена після зворотного осмосу першої стадії або другої стадії (отримання більш очищеної води з електропровідністю <10 мкСм/см).

Знесолена вода в хімічній промисловості використовується в якості:

– розчинника для приготування розчинів будь-яких речовин здатних розчинитися у воді;

 • середовища для здійснення фізичних і механічних процесів (флотація, транспортування твердих матеріалів у вигляді пульпи і ін.);
 • рідини що адсорбує для газів або інших речовин;
 • промивної рідини для сировини, матеріалів, обладнання і т.д .;
 • екстрагента для рідин;
 • рідини для приготування розчинів антифризів, омивача і ін .;
 • як теплоносій або холодоагент для обігріву та охолодження апаратури;
 • один зі складових сировинних компонентів при виробництві хімічної продукції (наприклад, водню, ацетилену, сірчаної та азотної кислот і ін.)

Використання води в хімічному виробництві обумовлено:

 • порівняно високою теплоємністю і малою в’язкістю;
 • низькою температурою кипіння;
 • відносно низькою вартістю (витрати на вилучення та очищення);
 • масовим використанням людством.