Водопідготовка для харчової промисловості в Україні


Підприємства аграрно-харчової промисловості є одними з найбільших водоспоживачів. 95% стічних вод, які утворюються в процесі виробництва, містять високі концентрації різних забруднюючих речовин.

Характеристики стічних вод:

Забруднення в основному органічні та здатні до біологічного розкладення, з загальною тенденцією до швидкого прокисання і бродіння.

Основні технології очищення:

 • відстоювання;
 • коагуляція, флокуляція;
 • флотація;
 • біохімічне очищення;
 • зневоднення;
 • знезараження.

Одним з найбільш досконалих методів біологічної очистки стічних вод є Мембранний біореактор (МБР). В очисних комплексах із застосуванням мембранних біореакторів відбуваються ті ж біохімічні процеси, що і в класичних очисних спорудах. Різниця між очисними з МБР і класичною схемою полягає в тому, що вузол відділення активного мулу у вторинних відстійниках замінюється на фільтрацію через полімерні мембранні елементи, що гарантує відсутність механічних домішок в очищеній воді і не потребує додаткового доочищення.

Застосування МБР для очищення стічних вод в Україні дозволяє підвищити в аеротенках концентрацію активного мулу до 8-14 г / л (в класичній схемі 2-4). При цьому вік активного мулу може досягати 45 – 60 діб, що в свою чергу сприяє більш швидкому розкладанню складних органічних забруднень і значно знижує кількість надлишкового мулу. Таким чином за рахунок збільшення концентрації активного мулу очисні споруди із застосуванням МБР вимагають в два-три рази менше площі ніж класичні.

Очищення стічних вод за допомогою мембранних елементів

В даний час в світі очищення стічних вод припускає використання два типи мембранних елементів для МБР, а саме:

 • капілярні;
 • пластинчасті.

За варіантами виконання мембранні біореактори можуть бути:

 • з зануреними мембранними елементами;
 • з виносними мембранними елементами.

Також, мембранні елементи відрізняються за номіналом фільтрації:

 • ультрафільтраційні;
 • мікрофільтраційні.

Перевагою першого типу є те, що нема потреби додаткового знезараження очищеної води, другого типу – можливість реалізації роботи установки в гравітаційному режимі, що зменшує енерговитрати.

Виходячи з вищесказаного можна виділити наступні переваги обладнання для очищення стічних вод із застосуванням мембранних біореакторів:

 • мінімально можливі площі очисних споруд зі збереженням якості очищеної води на виході (наприклад, очисні споруди продуктивністю 200 м3 / добу з МБР займають площу 30 м2, натомість очисні за класичною схемою не менше 120 м2);
 • повна відсутність неприємних запахів в процесі очищення (дає можливість реалізовувати установки очищення в безпосередній близькості з житловими приміщеннями, однак нормативними базами України подібні рішення заборонені);
 • збільшення продуктивності існуючих очисних споруд без збільшення займаної площі (реконструкція очисних споруд за рахунок збільшення в аеротенках концентрації активного мулу і застосування мембранних модулів).

Очищення стічних вод в Україні за допомогою мембранного біореактора є оптимальним варіантом для нових будівництв (наприклад, пансіонатів і баз відпочинку в прибережній зоні) з повною або частковою очисткою, оскільки займає значно менше місця.

Наша компанія готова розробити проектне рішення з порівнянням методів за експлуатаційними і капітальними витратами, а потім реалізувати обране Замовником рішення.
Вода на харчових підприємствах використовується для:

 • промивки та дезінфекції обладнання і тари;
 • для виробництва пари або подачі води на водогрійні котли;
 • підготовки розчинів;
 • підготовки сумішей.

Технологія ультрафільтрації дозволяє отримати фільтрат, якість якого відповідає європейським нормам до якості питної води, з урахуванням численних галузевих стандартів європейських держав у сфері підготовки питної води, в яких технологія ультрафільтрації розглядається як технологічно необхідна для гарантованого досягнення нормованих параметрів.